HTML Link

HTML Div Kullanımı

HTML sayfalarda div görsellik ve responsive açısından önemlidir. Div kullanmanın birden çok yöntemi vardır. İlk olarak; <div style=”css kodları”></div> Yukarıdaki örnekte CSS kodları direkt olarak div içerisine yazılmıştır. <div class=”divadi”></div> …

HTML Link

HTML Resim Eklemek

HTML Resim Eklemek için kodlar iki çeşit olarak yapılabilir. Bunlardan bir tanesi SEO uyumlu olurken diğeri ise normal resim ekleme yöntemidir. Normal <img src=”resim yolu”> Seo Uyumlu <img alt=”Resim Açıklama …

HTML Link

HTML Başlık Kodu

HTML Başlık Kodu, HTML sayfalarının olmazsa olmazıdır. <h1>1. Derece Önemli HTML Başlık Kodu </h1> <h2> 2. Derece Önemli HTML Başlık Kodu </h2> <h3> 3. Derece Önemli HTML Başlık Kodu </h3> …